🤗Dᴀ̣ᴏ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ʜᴀʏ ʜᴏ̉ɪ ǫᴜᴀ́ɴ ᴇᴍ ᴄᴏ́ ᴍᴏ́ɴ ɢɪ̀ ᴍᴏ̛́ɪ?

Tᴀʀᴀɴɴɴɴ…

🤩😱 Xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʟᴏᴀ̣ɪ #Bᴀ́ɴʜᴍᴏ̛́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̂ɴ ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ ʟᴀ̣ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ ᴛᴀ̣ɪ S.Tɪx Cᴏғғᴇᴇ – 🥧Bᴀ́ɴʜ Pɪᴇ ʙᴏ̀ ʙɪ́ᴛ ᴛᴇ̂́ᴛ 🥩sᴏ̂́ᴛ ᴛɪᴇ̂ᴜ xᴀɴʜ – 🥧Bᴀ́ɴʜ Pɪᴇ ᴠɪ̣ ʙᴏ̀ ʙᴀ̆̀ᴍ sᴏ̂́ᴛ ᴘʜᴏ̂ ᴍᴀɪ🧀 – Bᴀ́ɴʜ Pɪᴇ ᴠɪ̣ ᴛʜᴜᴀ̂̀ɴ ᴄʜᴀʏ 🍄🥧Bᴀ́ɴʜ Pɪᴇ ɴɢᴏ̣ᴛ ᴠɪ̣ Tᴀ́ᴏ

☸#Nʜᴜ̛ɴɢ đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ʜᴏ̛ɴ ᴋʜɪ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ʟᴏᴀ̣ɪ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴜᴏ̂́ɴɢ sᴇ̃ ᴍᴀɴɢ đᴇ̂́ɴ ʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠɪ̣ ʙᴜ̀ɴɢ ɴᴏ̂̉, ʜᴜ̛́ᴀ ʜᴇ̣ɴ ᴄʜɪɴʜ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴠɪ̣ ᴋʜᴏ́ ᴛɪ́ɴʜ ɴʜᴀ̂́ᴛ…

✿ Gɪᴀ́ COMBO Hᴀ̂́ᴘ ᴅᴀ̂̃ɴ: #79ᴋ #79ᴋ #79ᴋ

➊Tᴀsᴛᴇ ᴏғ Aᴜsᴛʀᴀʟɪᴀ – //Bᴀ́ɴʜ Pɪᴇ ʙᴀ̂́ᴛ ᴋʏ̀ + ☕Iᴛᴀʟɪᴀɴ Cᴏғғᴇᴇ ʙᴀ̂́ᴛ ᴋʏ̀//

➋Vᴇɢᴀɴ Tᴀsᴛᴇ – //Bᴀ́ɴʜ Pɪᴇ ᴠɪ̣ ᴛʜᴜᴀ̂̀ɴ ᴄʜᴀʏ + Tʀᴀ̀ ʜᴀ̣ᴛ sᴇɴ🥃/

➌Sᴡᴇᴇᴛ Fʟᴀᴠᴏᴜʀ – //Bᴀ́ɴʜ Pɪᴇ Tᴀ́ᴏ+ Cʜᴀɴʜ ᴅᴀ̂ʏ đᴀ́ xᴀʏ🥤//

Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ S.Tɪx ʀᴀ ᴍᴀ̆́ᴛ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴄᴏᴍʙᴏ #Bᴀ́ɴʜMʏ̀Tʀᴜʏᴇ̂̀ɴTʜᴏ̂́ɴɢ🌮 ᴠᴏ̛́ɪ #Cᴀ̀Pʜᴇ̂Sᴜ̛̃ᴀ☕ᴄʜᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴀɪ đᴀ̃ ᴛʀᴏ́ᴛ ᴍᴇ̂ ᴍᴀ̂̃ɴ ʟʏ #ᴄᴀ̀ᴘʜᴇ̂ᴘʜᴀᴘʜɪɴ ᴛᴀ̣ɪ S.Tɪx Cᴏғғᴇᴇ ɴʜᴇ́…Gɪᴀ́ ᴄʜɪ̉ #49ᴋ

⏭️Nʜᴀɴʜ ᴄʜᴀ̂ɴ ʀᴜ̉ ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀ ǫᴜᴀ S.Tɪx Cᴏғғᴇᴇ ᴛʀᴀ̉ɪ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴛʜᴏ̂ɪ ɴᴀ̀ᴏ!!!

Tɪɴ ᴠᴜɪ ʟᴀ̀ ʙᴀ́ɴʜ sᴇ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴀ́ɴ ᴏ̛̉ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴄʜɪ ɴʜᴀ́ɴʜ ᴏ̛̉ ᴄᴀ̉ Hᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ ᴠᴀ̀ TP Hᴏ̂̀ Cʜɪ́ Mɪɴʜ.

💠Hᴀ̃ʏ ɢʜᴇ́ ɴɢᴀʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ ʙᴀ̣ɴ ɴʜᴇ́:

𝐒.𝐓𝐢𝐱 𝐂𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞

📞 1900 986 852

📍 93 Thành Thái, phường 14, quận 10 TpHCM

📍 459 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

📍 573 Nguyễn Thị Thập, p.Tân Phong, Q7 TpHCM

⏰ Mở cửa: 7:00 – 23:00

⏯️ Youtube: https://bitly.com.vn/OUDL6

Website: https://stixcoffee.com.vn/#stixloveyou#quancafedep

#cafecuoituan#cafecungban#trasua#banhpie#mrpie

S.TIXCOFFEE THÀNH THÁI

𝐒.𝐓𝐢𝐱 𝐂𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞 93 Thành Thái đã trở thành địa điểm làm việc và học bài ở Sài Gòn được các bạn trẻ truyền tai nhau rất nhiều. Được đánh giá

ĐỌC THÊM

Đăng kí Thành Viên